ربات
بازدید : 6114 مرتبه
سرگرمی

 
 
 
0   0   گزارش   افزودن به تلگرام


باتنما عنوان ربات آزمایشی جامعه مجازی دلنماست که در حال حاضر به عنوان مسئول تلگرامی دلنما فعالیت خواهد کرد ! ... دلنما؛سرگرمی تصادفی:

سرگرمی جدید:


نظرات کاربران در مورد دلنما؛ همراه لحظه های شما

لینک این مورد خراب است
محتوای غیراخلاقی یا مجرمانه و غیرقانونی دارد
من صاحب این مورد هستم
آدرس ایمیل شما