ربات
بازدید : 6414 مرتبه
آموزشی

 
 
 
0   0   گزارش   افزودن به تلگرام


closed_book ربات "رساله و احکام شرعی" برای ارسال موضوعی احکام، با فاصله زمانی مناسب از رساله چند تن از مراجع محترم تقلید، برای مرور احکا...آموزشی تصادفی:

آموزشی جدید:


نظرات کاربران در مورد رساله و احکام شرعی

لینک این مورد خراب است
محتوای غیراخلاقی یا مجرمانه و غیرقانونی دارد
من صاحب این مورد هستم
آدرس ایمیل شما