کانال
تعداد اعضا : 110 نفر
بازدید : 6331 مرتبه
آموزشی

 
 
 
1   0   گزارش   افزودن به تلگرام


ارائه محتواهایی ساده جهت روشنگری اذهانی که در مورد دین سوالاتی دارند. در پایان هر محتوا، کارآیی آن نیز گذاشته می شود تا در جای مناسب، جهت پاسخگویی استفاده شود.آموزشی تصادفی:

آموزشی جدید:


نظرات کاربران در مورد حقیقت ناب

لینک این مورد خراب است
محتوای غیراخلاقی یا مجرمانه و غیرقانونی دارد
من صاحب این مورد هستم
آدرس ایمیل شما