کانال
تعداد اعضا : 285 نفر
بازدید : 6364 مرتبه
روانشناسی

 
 
 
0   0   گزارش   افزودن به تلگرام


با شناخت خود و دیگران به کمک سبک تیپ شناسی شخصیتی اینیاگرام، می آموزیم که چگونه نگرش و الگوهای ارتباطی غلط خود را تغییر دهیم. *روانشناسی انگیزشی *رضایت از خود و زندگی *تحول رفتاری *ایجاد فرصت جدید در زندگی عاطفی و زنگی شغلیروانشناسی تصادفی:

روانشناسی جدید:


نظرات کاربران در مورد تدبیر راهی روشن

لینک این مورد خراب است
محتوای غیراخلاقی یا مجرمانه و غیرقانونی دارد
من صاحب این مورد هستم
آدرس ایمیل شما