گروه
بازدید : 7078 مرتبه
سیاسی

 
 
 
2   0   گزارش   افزودن به تلگرام


نقد فضای سیاسی جامعهسیاسی تصادفی:

سیاسی جدید:


نظرات کاربران در مورد گذار از این سیاست‌وارگی

لینک این مورد خراب است
محتوای غیراخلاقی یا مجرمانه و غیرقانونی دارد
من صاحب این مورد هستم
آدرس ایمیل شما