کانال
تعداد اعضا : در حال بررسی
بازدید : 6159 مرتبه
عکس

 
 
 
0   0   گزارش   افزودن به تلگرام


ارتقای سطح سلامت جامعه ازطریق درک وبرآورده نمودن نیازهای بهداشتی،درمانی ورفاهی بیماران وهمراهان آنان ونیزآموزش فراگیران ب...عکس تصادفی:

عکس جدید:


نظرات کاربران در مورد تجهیزات پزشکی ایرانمهر

لینک این مورد خراب است
محتوای غیراخلاقی یا مجرمانه و غیرقانونی دارد
من صاحب این مورد هستم
آدرس ایمیل شما