چطور باید در نتایج جستجوی تلپلاس بالاتر از بقیه موارد قرار بگیرید؟

استیکر های برگزیده 2016

استیکر های برگزیده تلگرام در سال 2016 از نگاه کاربران و تلپلاس
معیار انتخاب موارد زیر به عنوان برترین استیکر های تلگرام در سال 2016 ، در ابتدا میزان استقبال کاربران از این استیکر هاست که طبیعتا تعداد نصب این استیکر ها معیاری تعیین کننده برای این موضوع در نظر گرفته شده است و به عنوان دومین فاکتور میزان کیفیت آثار در این انتخاب تاثیر گذار بوده ، سعی شده آثاری که از نظر طراحی مناسب هستند در لیست برترین ها جای بگیرند
ترتیب موارد این لیست تصادفی است و بالاترین ها لزوما برترین ها نیستند

 • استیکرتلپلاس
 • 1نپسندیده ها
 •  
 • 3پسندیده ها
 • استیکرتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • استیکرتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • استیکرتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • استیکرتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها


 • تبلیغات
 • تبلیغات خود را در اینجا نمایش دهید
 • استیکرتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها


 • تبلیغات
 • تبلیغات خود را در اینجا نمایش دهید
 • استیکرتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 1پسندیده ها
 • استیکرتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • استیکرتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • استیکرتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 1پسندیده ها
 • استیکرتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 6پسندیده ها
 • استیکرتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 2پسندیده ها
 • استیکرتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • استیکرتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها


 • تبلیغات
 • تبلیغات خود را در اینجا نمایش دهید
 • استیکرتلپلاس
 • 3نپسندیده ها
 •  
 • 4پسندیده ها


 • تبلیغات
 • تبلیغات خود را در اینجا نمایش دهید
 • استیکرتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها