چطور باید در نتایج جستجوی تلپلاس بالاتر از بقیه موارد قرار بگیرید؟

بازی های برگزیده 2016

بازی های برگزیده تلگرام در سال 2016 از نگاه کاربران و تلپلاس
معیار انتخاب موارد زیر به عنوان برترین بازی های تلگرام در سال 2016 ، در ابتدا میزان استقبال کاربران از این بازی ها بوده که طبیعتا تعداد نصب این بازی ها به عنوان فاکتور تعین کننده در این بخش در نظر گرفته شده است و موضوع دوم میزان کیفیت بازی هاست ، سعی شده بازی های خلاقانه تر و بازی هایی که از نظر طراحی گرافیکی و یا گیم پلی در سطح مناسبی قرار دارند در این لیست جای بگیرند
ترتیب موارد این لیست تصادفی است و بالاترین ها لزوما برترین ها نیستند

 • بازیتلپلاس
 • 13نپسندیده ها
 •  
 • 47پسندیده ها
 • بازیتلپلاس
 • 13نپسندیده ها
 •  
 • 75پسندیده ها
 • بازیتلپلاس
 • 13نپسندیده ها
 •  
 • 55پسندیده ها
 • بازیتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 2پسندیده ها


 • تبلیغات
 • تبلیغات خود را در اینجا نمایش دهید
 • بازیتلپلاس
 • 2نپسندیده ها
 •  
 • 37پسندیده ها


 • تبلیغات
 • تبلیغات خود را در اینجا نمایش دهید
 • بازیتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • بازیتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 7پسندیده ها
 • بازیتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 2پسندیده ها
 • بازیتلپلاس
 • 2نپسندیده ها
 •  
 • 8پسندیده ها
 • بازیتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 1پسندیده ها
 • بازیتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها


 • تبلیغات
 • تبلیغات خود را در اینجا نمایش دهید
 • بازیتلپلاس
 • 2نپسندیده ها
 •  
 • 12پسندیده ها
 • بازیتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 7پسندیده ها
 • بازیتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • بازیتلپلاس
 • 1نپسندیده ها
 •  
 • 3پسندیده ها
 • بازیتلپلاس
 • 1نپسندیده ها
 •  
 • 4پسندیده ها


 • تبلیغات
 • تبلیغات خود را در اینجا نمایش دهید


 • تبلیغات
 • تبلیغات خود را در اینجا نمایش دهید