چطور باید در نتایج جستجوی تلپلاس بالاتر از بقیه موارد قرار بگیرید؟

ربات های برگزیده 2016

ربات های برگزیده تلگرام در سال 2016 از نگاه کاربران و تلپلاس
معیار انتخاب موارد زیر به عنوان برترین ربات های تلگرام در سال 2016 ، در ابتدا میزان استقبال کاربران از این ربات هاست و تعداد نصب این ربات ها به عنوان فاکتور تعین کننده در این بخش در نظر گرفته شده است و موضوع دوم کیفیت خدمات این ربات هاست ، سعی شده موارد کاربردی و با موضوعات و خدمات خلاقانه و متفاوت در این لیست جای بگیرند
ترتیب موارد این لیست تصادفی است و بالاترین ها لزوما برترین ها نیستند

 • رباتتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • رباتتلپلاس
 • 1نپسندیده ها
 •  
 • 11پسندیده ها
 • رباتتلپلاس
 • 1نپسندیده ها
 •  
 • 3پسندیده ها


 • تبلیغات
 • تبلیغات خود را در اینجا نمایش دهید
 • رباتتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • رباتتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • رباتتلپلاس
 • 2نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • رباتتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها


 • تبلیغات
 • تبلیغات خود را در اینجا نمایش دهید
 • رباتتلپلاس
 • 1نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها


 • تبلیغات
 • تبلیغات خود را در اینجا نمایش دهید
 • رباتتلپلاس
 • 1نپسندیده ها
 •  
 • 0پسندیده ها
 • رباتتلپلاس
 • 0نپسندیده ها
 •  
 • 4پسندیده ها